Beweegbare fiets- en voetgangersbruggen

DJK is een toonaangevende partner in bruggenbouw. Zo zijn er vele beweegbare fiets- en loopbruggen naar volle tevredenheid opgeleverd.

Beweegbare fiets- en/of voetgangersbruggen zijn bruggen welke kunnen worden geopend voor scheepvaart. Hierin zijn de volgende types te onderscheiden:

Klap- en basculebruggen

Dit zijn bruggen zonder een bovenbouw waarbij basculebruggen gebalanceerd zijn en klapbruggen ongebalanceerd.

Ophaalbruggen

Dit zijn bruggen voorzien van een bovenbouw, de zogenaamde balalans.

Draaibruggen

Dit zijn bruggen welke draaibaar zijn op een middenpijler, welke aan één of twee zijden een doorvaart hebben.

I want to get in touch!

Do you have a question or would you like more information? Please feel free to contact us!