Ketensamenwerking bij verduurzaming producten

Grondstoffenpaspoorten

Binnen PMF Industry Group is samenwerken met opdrachtgevers aan verduurzaming van processen en producten een van de speerpunten. Een heel mooi en concreet voorbeeld ontstond vanuit onze decennia lange samenwerking met NV Nederlandse Gasunie. Sinds begin dit jaar werkt PMF enthousiast met Gasunie samen in een pilotproject aan het opstellen van grondstoffenpaspoorten bij de geprefabriceerde producten die Gasunie wekelijks van PMF ontvangt.

 

In het grondstoffenpaspoort wordt vastgelegd

- de diverse grondstoffen en hun gewichten van het te leveren product

- voor hoeveel procent de grondstof weer kan worden teruggewonnen, aan het einde van de levenscyclus van het product

- voor hoeveel procent de grondstof bestaat uit gerecycled materiaal

Het vergt behoorlijk veel onderzoek aangezien sommige producten die PMF levert uit tientallen grondstoffen bestaan. Per product kan er een circulariteitsscore worden bepaald en kan in de toekomst de score meewegen bij het maken vaan aankoopbeslissingen. Daarnaast verschaft het inzicht in de mate waarin producten circulair zijn en waar nog stappen te maken zijn.

 

De volgende stap is dat PMF het aandeel van toegepaste gerecyclede grondstoffen wil vergroten.  

Er wordt in dit traject samengewerkt met zowel onze leveranciers als met Gasunie. Vervolgens werkt Gasunie samen met andere net- en infrabeheerders aan uniformiteit.

 

Hiermee sluit de Gasunie zich aan bij de SDG’s, d.w.z. Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

 

In samenwerking met meerdere grote net- en infrabeheerders, hebben ze als doel om de structurele verandering naar de nieuwe, duurzame economie te versnellen.

 

Gasunie heeft zich recent positief uitgesproken over de vorderingen die PMF gemaakt heeft na oplevering van de eerste 62(!) grondstoffenpaspoorten.

Ik wil contact opnemen!
Ketensamenwerking bij verduurzaming producten

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!